Projekti sofinancirani iz sklada EKSRP

Sanijela Idoska Ostalo

NAZIV OPERACIJE:
Skupaj očistimo naše občine

AKRONIM:
Skupaj očistimo naše občine

PRIJAVITELJ:

Občina Miklavž na Dravskem polju

PARTNERJI:

Občina Starše,
Hoče-Slivnica,
Gradnje Starše, d. o. o.
Prostovoljno gasilsko društvo Bohova

OBDOBJE IZVAJANJA:

september 2018 – junij 2019

LOKACIJA:

Občina Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju

SOFINANCIRANJE:

Načrtovana vrednost operacije: 5.570,00
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 4.049,04
Delež sofinanciranja stroškov: 80%

OPIS:

Namen operacije je nadgradnja klasičnih čistilnih akcij, kot so se izvajale doslej, z nekoliko bolj
sistemskim pristopom ter širšo animacijo prebivalstva. Pričakujemo, da bomo preko promocije v okviru
operacije dosegli-animirali večje število ljudi, ki se bo bolj zavedalo pomena varstva okolja in
pravilnega ravnanja z odpadki.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

– Izvedba motivacijsko-izobraževalne delavnice za koordinatorje čistilne akcije
– Nabava materiala za izvedbo čistilne akcije
– Oblikovanje in tisk zloženk in plakatov
– Izvedba čistilne akcije in odvoz odpadkov

CILJI OPERACIJE

– Izboljšanje stanja okolja
– Dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva v širšem obsegu kot doslej
– Medgeneracijsko sodelovanje
– Izvedba enovite promocije na območju celotnega Las-a
– Vzpostavitev sodelovanja med občinami Las pri skrbi za okolje

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Čistejše okolje
– Dvignjena ozaveščenost prebivalstva
– Izveden prenos znanja med generacijami
– Izvedena promocija na celotnem Las območju
– Sodelovanje med občinami na Las območju
Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezava:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Več informacij o LAS Lastovica najdete na: http://www.lastovica.si

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

NAZIV OPERACIJE:

POD ŠOTOROM SE DOGAJA

PRIJAVITELJ:
Občina Starše

PARTNERJI:
Občina Starše
Turistično društvo Starše
Društvo Ajda Starše
Društvo upokojencev Starše
Gradnje Starše d.o.o.

LOKACIJA: Občina Starše 

OPIS:
Namen operacije »Pod šotorom se dogaja« je vzpostaviti primerno infrastrukturo in s tem pripraviti še več vsebinsko zanimivih dogodkov, ki se bodo kontinuirano izvajali tako, da jih bodo ljudje vzeli za svoje in bodo počasi prerasli v tradicijo. Vendar namen ni samo zagotoviti prostor za izvajanje družabnih, športnih in kulturnih prireditev, ob izvedbi različnih dogodkov bo dana možnost tudi različnim lokalnim ponudnikom, za prodajo in trženje lokalnih pridelkov in izdelkov. Namen je tudi motivirati lokalno prebivalstvo za skupno delovanje, vsem prebivalcem in ostalim obiskovalcem (turistom) ponuditi možnost, da svoj prosti čas kakovostno preživijo in zapolnijo z obiskovanjem različnih prireditev in dogodkov.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:
Nakup prireditvenega šotora;
Nakup 20 zložljivih lesenih stojnic;
Nakup 30 kompletov gasilskih garnitur (mize in klopi);
Oblikovanje, tisk in lepljenje plakatov in novic za obveščanje;
Snemanje oddaj s predstavitvijo prireditev in društev.

CILJI OPERACIJE:
S projektom »Pod šotorom se dogaja« bodo prireditve usklajene in razporejene enakomerno skozi vse leto;
S projektom bomo povezali lokalno skupnost, društva, lokalne ponudnike z različnih področij delovanja;
Omogočiti izvedbo prireditev in dogodkov ne glede na vreme v vseh naseljih Občine Starše;
Z obveščanjem vseh prireditev bo zagotovljen večji obisk lokalnega prebivalstva in obiskovalcev od drugod;
Zaradi večjega obiska prireditev bo zagotovljena možnost lokalnim ponudnikom za prodajo ter promoviranje svojih izdelkov,
Veliko prireditev, dobro obveščanje daje možnost, da se iz dopolnilnih dejavnosti razvije tudi eno ali več delovnih mest;
Ustvariti enake možnosti za vse in vključevanje ranljivih ciljnih skupin

PRIČAKOVANI REZULTATI:
Nabavljen prireditveni šotor 1
Nabavljene gasilske garniture (mize in klopi) 30 kompletov
Nabavljenih 20 zložljivih lesenih stojnic
V času trajanja projekta oblikovanih 5.600 novic (4×1400), ki jih prejme vsako gospodinjstvo,
Natisnjenih 84 oglaševalnih plakatov
Izvedene prireditve in dogodki s strani sodelujočih partnerjev 5x
Snemanje in predvajanje 2 oddaj – predstavitev društev in prireditev

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm  in do spletne strani PRP http://www.program-podezelja.si/

Podatki o financiranju
Načrtovana vrednost operacije: 76.313,21 EUR
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 54.819,08 EUR
Delež sofinanciranja stroškov: 85%

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–NAZIV OPERACIJE:

ZLATA DRAVA

PRIJAVITELJ:
Občina Starše

PARTNERJI:

 • Občina Starše
 • Turistično društvo Starše
 • Športno društvo Zlatoličje
 • Gradnje Starše d.o.o.

OPIS:
S tem projektom želimo oživeti, ohraniti in prenašati na naslednje rodove to kulturno-zgodovinsko izročilo o izpiranju zlata v Zlatoličju, kar je glavni cilj projekta. Po javno dostopnih podatkih se v reki Dravi nahajajo delci zlata, zato je eden izmed ciljev, ki ga želimo doseči tudi to, da podučimo oziroma seznanimo čim več ljudi o tem kako se zlato izpira. Prizadevali si bomo za prepoznavnost projekta na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Glavni razlog, da smo se odločili za ta projekt je v tem, da se prikaz izpiranja zlata po naših informacijah še ne izvaja nikjer v Sloveniji. Z izpiranjem zlata se je pred drugo svetovno vojno preživljalo več kot 200 izpiralcev. Po nekaterih podatkih so v kraljevini SHS izpiralcem njihovo dejavnost priznali kot obrt, med letoma 1910 in 1940 sta bili področji reke Drave in Mure razdeljeni na posamezne koncesije za raziskave in izkoriščanje zlata. Občina Starše ima zelo bogato zgodovino, mednjo pa zagotovo sodi tudi izpiranje zlata v kraju Zlatoličje, ki je v preteklosti marsikateremu prebivalcu predstavljajo pomemben zaslužek za preživetje. Že samo ime kraja Zlatoličje nam pove, da je bilo tukaj v preteklosti zlatokopstvo izjemno razširjeno, kar potrjuje tudi ustno izročilo o izvoru imena vasi, ki je temeljil na podlagi izpiranja zlata iz reke Drave.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

 • izvedba zgodovinske in terenske raziskave (avtorsko delo)
 • priprava in izvedba 3 različnih delavnic za točno določene ciljne skupine
 • nabava multimedijske opreme – računalnika, projektorja, ozvočenja ( za izvajanje delavnic in za predstavljanje končnega produkta)
 • priprava videoposnetka (2 verziji)
 • fotografiranje
 • nabava opreme za demonstracijo izpiranja (garniture La izpiranje zlata, plošče za izpiranje, posode, sita, lopate, zalivalke….)
 • nabava opreme za demonstratorje- majice, telovniki, predpasniki iz gume in blaga, srajce, hlače, tiskanje, vezenje)
 • ureditev vaškega središča Zlatoličje – klopi in kosi za odpadke
 • oblikovanje in tisk brošure
 • oblikovanje in tisk promocijskega materiala (a4 format, nosilne vrečke, kape s tiskom itd.) uredit več prireditvenega prostora: ureditev ceste od naselja Zlatoličje do reke Drave (grediranje) ter ureditev zelenic (košnja trave)
 • nabava delovnega orodja (škornji, rokavice, lopate, motike, grablje, grebljice, vedro, samokolnica)

CILJI OPERACIJE:

 • izvedba treh delavnic za točno določene ciljne skupine,
 • nakup opreme in delovnega orodja za izpiranje zlata iz reke,
 • nakup multimedijske opreme,
 • predstavitev turističnih storitev v občini,
 • zgodovinska in terenska raziskava izpiranja zlata,
 • ureditev Vaškega središča Zlatoličje,
 • oblikovanje in tisk brošure,
 • oblikovanje in tisk promocijskega materiala,
 • ureditev prireditvenega prostora in območja izvajanja projekta,
 • povečanje povpraševanja pri lokalnih ponudnikih.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • izvedena zgodovinska in terenska raziskava (avtorsko delo)
 • izvedene 3 delavnice za tocno določene ciljne skupine
 • nabavljena multimeclijska oprema
 • pripravljen videoposnetek (2 verziji)
 • fotografije, ki bodo uporabljene za pripravo brošur, promocijskega materiala…
 • oprema za demonstracijo izpiranja (garniture za izpiranje zlata, plošče za izpiranje, posode, sita, lopate, zalivalke….)
 • oprema za demonstratorje
 • urejeno vaško središče Zlatoličje- klopi in koši
 • izdelan promocijski material
 • urejen prireditveni prostor v času izvajanja: urejena cesta od naselja Zlatoličje do reke Drave,
 • nabavljeno delovno orodje,

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm in do spletne strani PRP http://www.program-podezelja.si/

Podatki o financiranju

Načrtovana vrednost operacije: 40.820,15 EUR
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 29.587,14 EUR
Delež sofinanciranja stroškov: 85%:

Prosta delovna mesta

multimedia Zaposlitve ARHIV

Podjetje Gradnje Starše d.o.o. potrebuje nove delavce, zato vam sporočamo, da se bo podjetje prijavilo na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje.

Če izpolnjujete spodaj navedene pogoje, pošljite prijavo za zaposlitev na naslov Gradnje Starše d.o.o., Starše 93, 2205 Starše ali na e-naslov: anton.ekart@starse.si.

Pogoji so naslednji:
– ste stari 50 in več let in ste prijavljeni kot brezposelna oseba na Zavodu RS za zaposlovanje ali
– ste stari 30 ali več let in ste vsaj 12 mesecev prijavljeni kot brezposelna oseba na Zavodu RS za zaposlovanje ali
– ste stari 30 ali več let, imate dokončano osnovno šolo in ste prijavljeni kot brezposelna oseba na Zavodu RS za zaposlovanje;
– imate znanja za delo s področja gradbeništva.

Vaše prijave pričakujemo najkasneje do srede, 27. februarja 2019.

Po prejemu vlog bomo preverili pogoje glede na razpis Zavoda RS za zaposlovanje.

OBVEZNA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD IN KANALIZACIJO

Sanijela Idoska Obvestila

Je priključitev na javni vodovod in kanalizacijo obvezna?

Uredba o oskrbi s pitno vodo nalaga, da se morajo objekti, ki so se do sedaj oskrbovali z vodo iz lastnih zajetij, na primer s studenci, priklopiti na javni vodovod. Uredba pravi, da če se stavba nahaja v območju javnega vodovoda, se mora priključiti nanj.

Lastna oskrba dovoljena le do priključitve

Priključitev je obvezna tako za stanovanjske hiše kot večstanovanjske objekte, pri čemer mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom oziroma z ločenimi obračunskimi vodomeri za večstanovanjske hiše. V primeru kmetijskega gospodarstva, kjer je poleg hiše še vsaj ena ali več gospodarskih stavb, ki predstavljajo zaokroženo celoto, pa se lahkozagotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.

A, pozor. Če ste priključeni na javni vodovod, se z vodo iz studencev več ne smete oskrbovati.Ista uredba namreč določa tudi prepoved lastne oskrbe s pitno vodo, če stavba leži znotraj območja javnega vodovoda. 

Kako pa je z javno kanalizacijo?

Kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna. Stavbo je potrebno v roku 6 mesecev po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja priključiti nanj. Pred priključitvijo je treba plačati komunalni prispevek.

Izvajalec javne službe za dobavo vode je Komunalno podjetje Ptuj d.d.. Omenjeno podjetje zaračuna poleg vode in omrežnine za vodovodni priključek še čiščenje odplak ter omrežnino za čiščenje odplak. 

Ceniki za vodo, omrežnino za vodovodni priključek, čiščenje odplak in omrežnino za čiščenje odplak so na voljo na tej povezavi.

Izvajalec javne službe za odvajanje odpadne vode je Gradnje Starše d.o.o. Omenjeno podjetje zaračuna poleg odvajanja odpadnih vod – odvajanje odplak in omrežnine za fekalno kanalizacijsko omrežje še okoljsko dajatev (10% od zneska, določenega z Uredbo o okoljski dajatvi). 

Ceniki za zgoraj navedene storitve podjetja Gradnje Starše d.o.o. so na voljo na tej povezavi.

KANALIZACIJA – KAJ NE SODI VANJO

Sanijela Idoska Obvestila ,

KANALIZACIJA – KAJ NE SODI VANJO

Torej, v kanalizacijo NIKAKOR ne sodijo:
• odpadna olja in naftni derivati, barve, topila, dezinfekcijska sredstva,
• trdi odpadki (nogavice, čistilna volna, higienski vložki, kosi tekstila, papir, plenice za enkratno uporabo, obutev ipd.),
• organski odpadki (hrana).

Z »neupoštevanjem pravil« se na črpalkah pojavljajo mehanske okvare, odvržena hrana v kanalizaciji pa tvori neprijetne vonjave in privablja glodavce.

Stroški intervencije na eni črpalki zaradi škode, ki jo povzroči napačno ravnanje, znaša od 200 do 500 evrov brez DDV (odvisno od intervencije, ali gre le za čiščenje ali tudi popravilo z menjavo plovkov in sond).

Ker so intervencije kar pogoste, ima podjetje s tem dodatne, nepotrebne stroške. Zato občanke in občane ponovno vljudno prosimo, naj bodo pozorni na to, kaj odlagajo v kanalizacijo.