POD ŠOTOROM SE DOGAJA

Sanijela Idoska Obvestila
PRIJAVITELJ:
Občina Starše
PARTNERJI:
Občina Starše
Turistično društvo Starše
Društvo Ajda Starše
Društvo upokojencev Starše
Gradnje Starše d.o.o.
LOKACIJA: Občina Starše 
OPIS:
Namen operacije »Pod šotorom se dogaja« je vzpostaviti primerno infrastrukturo in s tem pripraviti še več vsebinsko zanimivih dogodkov, ki se bodo kontinuirano izvajali tako, da jih bodo ljudje vzeli za svoje in bodo počasi prerasli v tradicijo. Vendar namen ni samo zagotoviti prostor za izvajanje družabnih, športnih in kulturnih prireditev, ob izvedbi različnih dogodkov bo dana možnost tudi različnim lokalnim ponudnikom, za prodajo in trženje lokalnih pridelkov in izdelkov. Namen je tudi motivirati lokalno prebivalstvo za skupno delovanje, vsem prebivalcem in ostalim obiskovalcem (turistom) ponuditi možnost, da svoj prosti čas kakovostno preživijo in zapolnijo z obiskovanjem različnih prireditev in dogodkov.
AKTIVNOSTI OPERACIJE:
Nakup prireditvenega šotora;
Nakup 20 zložljivih lesenih stojnic;
Nakup 30 kompletov gasilskih garnitur (mize in klopi);
Oblikovanje, tisk in lepljenje plakatov in novic za obveščanje;
Snemanje oddaj s predstavitvijo prireditev in društev.
CILJI OPERACIJE:
S projektom »Pod šotorom se dogaja« bodo prireditve usklajene in razporejene enakomerno skozi vse leto;
S projektom bomo povezali lokalno skupnost, društva, lokalne ponudnike z različnih področij delovanja;
Omogočiti izvedbo prireditev in dogodkov ne glede na vreme v vseh naseljih Občine Starše;
Z obveščanjem vseh prireditev bo zagotovljen večji obisk lokalnega prebivalstva in obiskovalcev od drugod;
Zaradi večjega obiska prireditev bo zagotovljena možnost lokalnim ponudnikom za prodajo ter promoviranje svojih izdelkov,
Veliko prireditev, dobro obveščanje daje možnost, da se iz dopolnilnih dejavnosti razvije tudi eno ali več delovnih mest;
Ustvariti enake možnosti za vse in vključevanje ranljivih ciljnih skupin
PRIČAKOVANI REZULTATI:
Nabavljen prireditveni šotor 1
Nabavljene gasilske garniture (mize in klopi) 30 kompletov
Nabavljenih 20 zložljivih lesenih stojnic
V času trajanja projekta oblikovanih 5.600 novic (4×1400), ki jih prejme vsako gospodinjstvo,
Natisnjenih 84 oglaševalnih plakatov
Izvedene prireditve in dogodki s strani sodelujočih partnerjev 5x
Snemanje in predvajanje 2 oddaj – predstavitev društev in prireditev
Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm  in do spletne strani PRP http://www.program-podezelja.si/
Podatki o financiranju
Načrtovana vrednost operacije: 76.313,21 EUR
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 54.819,08 EUR
Delež sofinanciranja stroškov: 85%