Gradnja in prodaja enostanovanjskih hiš Marjeti

Sanijela Idoska ZA VAS GRADIMO

GRADNJA ENOSTANOVANJSKIH HIŠ V

MARJETI NA DRAVSKEM POLJU

V občini Starše, naselju Marjeta na Dravskem polju, se je na lokaciji, oddaljeni 500 m od priključka avtoceste A4 Maribor – Gruškovje, v letu 2023 pričela gradnja dveh samostojnih enostanovanjskih hiš »na ključ«. Parceli se nahajata nasproti športnega parka Marjeta.

Objekta sta etažnosti P + M, dimenzij 9,0 m x 11,2 m in neto tlorisne površine 136,8 m2. Na južni strani hiše je terasa z nadstrešnico dimenzij 9,0 m x 3,5 m. Dimenzija nadstrešnice za dva avtomobila ob hiši je 5,0 m x 5,5 m. Objekt ima v pritličju predsobo, kopalnico, utility, dnevno sobo z jedilnico in kuhinjo ter stopnišče. V mansardi je predprostor, kopalnica, spalnica in dve otroški sobi .Obodni zidovi so zidani z modularnimi opečnimi bloki deb. 29 cm, notranje nosilne stene pa z modularnimi opečnimi bloki deb. 19 cm. Stropna konstrukcija je izvedena kot armiranobetonska plošča deb. 15 cm. Streha je dvokapna z naklonom 30 st. Kritina je opečni zareznik. Okna in zunanja vrata so PVC, zastekljena z izolacijskim steklom k=0,7, notranja vrata pa imajo lesene podboje in lesena vratna krila. Fasada je izolirana s toplotno izolacijo iz mineralne volne debeline 20 cm z zaključnim slojem iz mineralnega ometa. Hiši se bosta ogrevali s toplotno črpalko (sistem zrak – voda).

Nova podružnična osnovna šola, odprta leta 2022, je oddaljena 0,8 km . Do najbližje trgovine je 1,4 km. Trgovski center, zdravstveni dom, lekarna in pošta so oddaljeni 3,7 km. Do centra Maribora je 13 km.

Cena »na ključ«

Enostanovanjska hiša tip A, velikost parcele 492 m2 260.000,00 EUR

Enostanovanjska hiša tip B, velikost parcele 654 m2 265.000,00 EUR (tloris tipa B je zrcalna slika tlorisa tipa A)

V ceni je vključen 9,5% DDV.

Kontakt: Gradnje Starše d.o.o., direktor Anton Ekart, tel. 041 547 583, anton.ekart@starse.si.

ZLATA DRAVA

Sanijela Idoska Obvestila

PRIJAVITELJ:
Občina Starše

PARTNERJI:

 • Občina Starše
 • Turistično društvo Starše
 • Športno društvo Zlatoličje
 • Gradnje Starše d.o.o.

OPIS:
S tem projektom želimo oživeti, ohraniti in prenašati na naslednje rodove to kulturno-zgodovinsko izročilo o izpiranju zlata v Zlatoličju, kar je glavni cilj projekta. Po javno dostopnih podatkih se v reki Dravi nahajajo delci zlata, zato je eden izmed ciljev, ki ga želimo doseči tudi to, da podučimo oziroma seznanimo čim več ljudi o tem kako se zlato izpira. Prizadevali si bomo za prepoznavnost projekta na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Glavni razlog, da smo se odločili za ta projekt je v tem, da se prikaz izpiranja zlata po naših informacijah še ne izvaja nikjer v Sloveniji. Z izpiranjem zlata se je pred drugo svetovno vojno preživljalo več kot 200 izpiralcev. Po nekaterih podatkih so v kraljevini SHS izpiralcem njihovo dejavnost priznali kot obrt, med letoma 1910 in 1940 sta bili področji reke Drave in Mure razdeljeni na posamezne koncesije za raziskave in izkoriščanje zlata. Občina Starše ima zelo bogato zgodovino, mednjo pa zagotovo sodi tudi izpiranje zlata v kraju Zlatoličje, ki je v preteklosti marsikateremu prebivalcu predstavljajo pomemben zaslužek za preživetje. Že samo ime kraja Zlatoličje nam pove, da je bilo tukaj v preteklosti zlatokopstvo izjemno razširjeno, kar potrjuje tudi ustno izročilo o izvoru imena vasi, ki je temeljil na podlagi izpiranja zlata iz reke Drave.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

 • izvedba zgodovinske in terenske raziskave (avtorsko delo)
 • priprava in izvedba 3 različnih delavnic za točno določene ciljne skupine
 • nabava multimedijske opreme – računalnika, projektorja, ozvočenja ( za izvajanje delavnic in za predstavljanje končnega produkta)
 • priprava videoposnetka (2 verziji)
 • fotografiranje
 • nabava opreme za demonstracijo izpiranja (garniture La izpiranje zlata, plošče za izpiranje, posode, sita, lopate, zalivalke….)
 • nabava opreme za demonstratorje- majice, telovniki, predpasniki iz gume in blaga, srajce, hlače, tiskanje, vezenje)
 • ureditev vaškega središča Zlatoličje – klopi in kosi za odpadke
 • oblikovanje in tisk brošure
 • oblikovanje in tisk promocijskega materiala (a4 format, nosilne vrečke, kape s tiskom itd.) uredit več prireditvenega prostora: ureditev ceste od naselja Zlatoličje do reke Drave (grediranje) ter ureditev zelenic (košnja trave)
 • nabava delovnega orodja (škornji, rokavice, lopate, motike, grablje, grebljice, vedro, samokolnica)

CILJI OPERACIJE:

 • izvedba treh delavnic za točno določene ciljne skupine,
 • nakup opreme in delovnega orodja za izpiranje zlata iz reke,
 • nakup multimedijske opreme,
 • predstavitev turističnih storitev v občini,
 • zgodovinska in terenska raziskava izpiranja zlata,
 • ureditev Vaškega središča Zlatoličje,
 • oblikovanje in tisk brošure,
 • oblikovanje in tisk promocijskega materiala,
 • ureditev prireditvenega prostora in območja izvajanja projekta,
 • povečanje povpraševanja pri lokalnih ponudnikih.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • izvedena zgodovinska in terenska raziskava (avtorsko delo)
 • izvedene 3 delavnice za tocno določene ciljne skupine
 • nabavljena multimeclijska oprema
 • pripravljen videoposnetek (2 verziji)
 • fotografije, ki bodo uporabljene za pripravo brošur, promocijskega materiala…
 • oprema za demonstracijo izpiranja (garniture za izpiranje zlata, plošče za izpiranje, posode, sita, lopate, zalivalke….)
 • oprema za demonstratorje
 • urejeno vaško središče Zlatoličje- klopi in koši
 • izdelan promocijski material
 • urejen prireditveni prostor v času izvajanja: urejena cesta od naselja Zlatoličje do reke Drave,
 • nabavljeno delovno orodje,

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm in do spletne strani PRP http://www.program-podezelja.si/

Podatki o financiranju

Načrtovana vrednost operacije: 40.820,15 EUR
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 29.587,14 EUR
Delež sofinanciranja stroškov: 85%:

POD ŠOTOROM SE DOGAJA

Sanijela Idoska Obvestila
PRIJAVITELJ:
Občina Starše
PARTNERJI:
Občina Starše
Turistično društvo Starše
Društvo Ajda Starše
Društvo upokojencev Starše
Gradnje Starše d.o.o.
LOKACIJA: Občina Starše 
OPIS:
Namen operacije »Pod šotorom se dogaja« je vzpostaviti primerno infrastrukturo in s tem pripraviti še več vsebinsko zanimivih dogodkov, ki se bodo kontinuirano izvajali tako, da jih bodo ljudje vzeli za svoje in bodo počasi prerasli v tradicijo. Vendar namen ni samo zagotoviti prostor za izvajanje družabnih, športnih in kulturnih prireditev, ob izvedbi različnih dogodkov bo dana možnost tudi različnim lokalnim ponudnikom, za prodajo in trženje lokalnih pridelkov in izdelkov. Namen je tudi motivirati lokalno prebivalstvo za skupno delovanje, vsem prebivalcem in ostalim obiskovalcem (turistom) ponuditi možnost, da svoj prosti čas kakovostno preživijo in zapolnijo z obiskovanjem različnih prireditev in dogodkov.
AKTIVNOSTI OPERACIJE:
Nakup prireditvenega šotora;
Nakup 20 zložljivih lesenih stojnic;
Nakup 30 kompletov gasilskih garnitur (mize in klopi);
Oblikovanje, tisk in lepljenje plakatov in novic za obveščanje;
Snemanje oddaj s predstavitvijo prireditev in društev.
CILJI OPERACIJE:
S projektom »Pod šotorom se dogaja« bodo prireditve usklajene in razporejene enakomerno skozi vse leto;
S projektom bomo povezali lokalno skupnost, društva, lokalne ponudnike z različnih področij delovanja;
Omogočiti izvedbo prireditev in dogodkov ne glede na vreme v vseh naseljih Občine Starše;
Z obveščanjem vseh prireditev bo zagotovljen večji obisk lokalnega prebivalstva in obiskovalcev od drugod;
Zaradi večjega obiska prireditev bo zagotovljena možnost lokalnim ponudnikom za prodajo ter promoviranje svojih izdelkov,
Veliko prireditev, dobro obveščanje daje možnost, da se iz dopolnilnih dejavnosti razvije tudi eno ali več delovnih mest;
Ustvariti enake možnosti za vse in vključevanje ranljivih ciljnih skupin
PRIČAKOVANI REZULTATI:
Nabavljen prireditveni šotor 1
Nabavljene gasilske garniture (mize in klopi) 30 kompletov
Nabavljenih 20 zložljivih lesenih stojnic
V času trajanja projekta oblikovanih 5.600 novic (4×1400), ki jih prejme vsako gospodinjstvo,
Natisnjenih 84 oglaševalnih plakatov
Izvedene prireditve in dogodki s strani sodelujočih partnerjev 5x
Snemanje in predvajanje 2 oddaj – predstavitev društev in prireditev
Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm  in do spletne strani PRP http://www.program-podezelja.si/
Podatki o financiranju
Načrtovana vrednost operacije: 76.313,21 EUR
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 54.819,08 EUR
Delež sofinanciranja stroškov: 85%

Projekti sofinancirani iz sklada ESRR

Sanijela Idoska Ostalo

 

NAZIV OPERACIJE:
Zamenjava dotrajane azbestne strehe na objektu DCA Marjeta in izvajanje aktivnosti osveščanja

AKRONIM: Azbest – nevarno in škodljivo

PRIJAVITELJ: Občina Starše

PARTNERJI:

– Gradnje Starše d.o.o.
– Društvo Ajda Starše

OBDOBJE IZVAJANJA: september 2018 – junij 2019

LOKACIJA: Marjeta na Dravskem polju

SOFINANCIRANJE:

Načrtovana vrednost operacije: 22.191,87 EUR

Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 14.552,04 EUR

Delež sofinanciranja stroškov: 80%

OPIS:

Dnevna center aktivnosti, ki se nahajata v naselju Marjeta na Dravskem polju, je namenjen druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa starejšim, pa tudi mlajšim občankam in občanom iz vseh vasi v Občini Starše in v naselju Marjeta. V centru se ponuja veliko dejavnosti, ki omogočajo, da ostanejo občani čim dlje telesno, miselno in socialno aktivni.
Namen projekta je v prvi vrsti ozavestiti gospodinjstva in prebivalce v naselju Marjeta na Dravskem polju kot tudi vse tiste, ki so neposredno povezani z odstranjevanjem azbesta, da se z azbestnimi odpadki in tudi predmeti, ki so še v uporabi, ravna skrajno previdno in profesionalno. Zaradi dotrajane strehe je na občinskem objektu DCA Marjeta nujno potrebna zamenjava. Streha sestoji iz dotrajane azbestne kritine, ki zamaka, se lušči in je iz strupenih, ekološko nesprejemljivih materialov, ki so nevarni za vse mlajše in starejše občane, ki preživljajo svoj prosti čas v objektu, za učitelje in učence šole (POŠ Marjeta) in otroke ter vzgojitelje vrtca (Pikapolonica Marjeta) in prebivalstvo v neposredni bližini. Stara streha se bo zamenjala z bolj ekološko varčnejšo lahko izolacijsko pločevinasto kritino. Izvedel se bo pilotni projekt odstranjevanja dotrajane azbestne kritine na ekološko varen in nesporen način. Po demontaži se bo azbestna kritina ovila z neprepustno folijo na palete, katere se bodo ob primernem transportu peljale na uničenje na za to določeno lokacijo.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

– Izvedba pilotnega projekta zamenjave dotrajane azbestne kritine na DCA Marjeta,
– popis gospodinjstev v naselju Marjeta na Dravskem polju z dotrajano, okolju nevarno azbestno kritino,
– s promocijskimi aktivnostmi in delavnicami v DCA Marjeta doseči večjo osveščenost in s tem varno odstranjevanje azbestnih odpadkov,
– naučiti ter nadgraditi znanje krovcev preko pilotnega projekta, kako pravilno odstranjevati azbestne odpadke.

CILJI OPERACIJE:

– Povečanje osveščenosti mladih in ranljivih skupin (starejši in ženske) o nevarnih azbestnih odpadkih in njihovem pravilnem odstranjevanju,
– izdelava zloženk,
– izvedba pilotnega projekta,
– posnemanje filma o pravilnem odstranjevanju azbesta,
– izvedba predavanj osveščanja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Povečano znanje mladih in ranljivih skupin (starejši in ženske) o nevarnih azbestnih odpadkih in njihovem pravilnem odstranjevanju,
– izdelane zloženk za promocijo projekta za gospodinjstva naselja Marjeta na Dravskem polju,
– posnet film o okolju prijaznemu odstranjevanju azbestne kritine,
– izveden pilotni projekt pravilne odstranitve azbesta kritine,
– izvedena predavanja o škodljivosti azbesta,
– izveden popis gospodinjstev, poslovnih objektov, lop in utic, ki še vedno imajo streho iz azbestne kritine.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: http://www.eu-skladi.si in http://www.lastovica.si

 

 

NAZIV OPERACIJE:

Zagotavljanje kakovostnega, varnega in zdravega življenjskega sloga na podeželju

AKRONIM: Varna soseska

PRIJAVITELJ: Občina Starše

PARTNERJI:

– Občina Hoče-Slivnica
– Občina Miklavž na Dravskem polju
– Gradnje Starše d.o.o.
– Društvo upokojencev Starše

OBDOBJE IZVAJANJA: september 2018 – maj 2019

LOKACIJA:

– Občina Starše,
– Občina Miklavž na Dravskem polju
– Občina Hoče-Slivnica

SOFINANCIRANJE:

Načrtovana vrednost operacije: 20.484,16

Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 13.432,24

Delež sofinanciranja stroškov: 80%

OPIS:

Glavni cilji operacije so ohranjanje življenj, preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja in poskrbeti za strokovno pomoč. Z operacijo bomo omogočali izvedbo delavnic predavanja o prvi pomoči ter praktičnega prikaza defibrilatorja, kjer bodo vključeni zaposleni in osnovnošolci OŠ Starše in podružnične OŠ Marjeta, Osnovne šole Dušana Flisa Hoče in Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka Slivnica, ženske, upokojenci in prebivalci celotnega območja LAS LASTOVICA (upravičena naselja). Na delavnicah bodo udeleženci pridobili informacije in praktično znanje o tem, kako oskrbovati poškodovanca ali nenadno obolele osebe, ki potrebuje takojšnjo strokovno pomoč ob pravem času. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev bodo deležni usposabljanj, ki bodo nagradili njihovo obstoječe znanje prve pomoči in praktične uporabe defibrilatorja. S tem se bo povečala kakovost in varnost na območju LAS, saj se bodo z operacijo nakupili defibrilatorji, ki predstavljajo varno napravo, ki sama prepozna srčni ritem. Defibrilacija znotraj obdobja 3-5 minut po kolapsu lahko vodi do preživetja v 50-70%. To se lahko doseže z javno dostopnimi AED oz. AED na kraju dogodka. Operacija bo povezovala različne deležnike od prostovoljnih gasilskih društev, društev upokojencev in krajevne in četrtne organizacije, ki delujejo na območju Občine Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

– nakup defibrilatorjev
– izvedba predavanj prve pomoči
– izdelava zloženk

CILJI OPERACIJE:

– Razširiti obstoječo mrežo defibliratorjev
– Izvesti 7 delavnic prve pomoči na območju Las
– Izdelati 9000 zloženk
– Ustvariti eno novo mrežo brezplačnih izvajalcev predavanj prve pomoči v obdobju 7 mesecev
– Povečati usposobljenost prostovoljnih gasilskih društev in civilne zaščite
– Povečati osveščenost učencev osnovnih šol o prvi pomoči
– Povečati osveščenost ranljivih skupin

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Nakup 10 novih defibrilatorjev
– Izdelanih 9000 kosov zloženk z akronimom operacije
– Izvedenih 7 delavnih na temo prve pomoči
– Povečana usposobljenost prostovoljnih gasilcev in civilne zaščite
– Ustvarjena 1 nova mreža izvajalcev brezplačnih predavanj
– Povečana osveščenost osnovnošolskih otrok
– Povečana osveščenost ranljivih skupin

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: http://www.eu-skladi.si 

Več informacij o LAS Lastovica najdete na: http://www.lastovica.si

 

 

http://www.starse.si/attachments/article/2168/Povabilo%20na%20delavnico%2031.%2005.%202019.pdf