Projekti sofinancirani iz sklada ESRR

Sanijela Idoska Ostalo

 

NAZIV OPERACIJE:
Zamenjava dotrajane azbestne strehe na objektu DCA Marjeta in izvajanje aktivnosti osveščanja

AKRONIM: Azbest – nevarno in škodljivo

PRIJAVITELJ: Občina Starše

PARTNERJI:

– Gradnje Starše d.o.o.
– Društvo Ajda Starše

OBDOBJE IZVAJANJA: september 2018 – junij 2019

LOKACIJA: Marjeta na Dravskem polju

SOFINANCIRANJE:

Načrtovana vrednost operacije: 22.191,87 EUR

Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 14.552,04 EUR

Delež sofinanciranja stroškov: 80%

OPIS:

Dnevna center aktivnosti, ki se nahajata v naselju Marjeta na Dravskem polju, je namenjen druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa starejšim, pa tudi mlajšim občankam in občanom iz vseh vasi v Občini Starše in v naselju Marjeta. V centru se ponuja veliko dejavnosti, ki omogočajo, da ostanejo občani čim dlje telesno, miselno in socialno aktivni.
Namen projekta je v prvi vrsti ozavestiti gospodinjstva in prebivalce v naselju Marjeta na Dravskem polju kot tudi vse tiste, ki so neposredno povezani z odstranjevanjem azbesta, da se z azbestnimi odpadki in tudi predmeti, ki so še v uporabi, ravna skrajno previdno in profesionalno. Zaradi dotrajane strehe je na občinskem objektu DCA Marjeta nujno potrebna zamenjava. Streha sestoji iz dotrajane azbestne kritine, ki zamaka, se lušči in je iz strupenih, ekološko nesprejemljivih materialov, ki so nevarni za vse mlajše in starejše občane, ki preživljajo svoj prosti čas v objektu, za učitelje in učence šole (POŠ Marjeta) in otroke ter vzgojitelje vrtca (Pikapolonica Marjeta) in prebivalstvo v neposredni bližini. Stara streha se bo zamenjala z bolj ekološko varčnejšo lahko izolacijsko pločevinasto kritino. Izvedel se bo pilotni projekt odstranjevanja dotrajane azbestne kritine na ekološko varen in nesporen način. Po demontaži se bo azbestna kritina ovila z neprepustno folijo na palete, katere se bodo ob primernem transportu peljale na uničenje na za to določeno lokacijo.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

– Izvedba pilotnega projekta zamenjave dotrajane azbestne kritine na DCA Marjeta,
– popis gospodinjstev v naselju Marjeta na Dravskem polju z dotrajano, okolju nevarno azbestno kritino,
– s promocijskimi aktivnostmi in delavnicami v DCA Marjeta doseči večjo osveščenost in s tem varno odstranjevanje azbestnih odpadkov,
– naučiti ter nadgraditi znanje krovcev preko pilotnega projekta, kako pravilno odstranjevati azbestne odpadke.

CILJI OPERACIJE:

– Povečanje osveščenosti mladih in ranljivih skupin (starejši in ženske) o nevarnih azbestnih odpadkih in njihovem pravilnem odstranjevanju,
– izdelava zloženk,
– izvedba pilotnega projekta,
– posnemanje filma o pravilnem odstranjevanju azbesta,
– izvedba predavanj osveščanja.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Povečano znanje mladih in ranljivih skupin (starejši in ženske) o nevarnih azbestnih odpadkih in njihovem pravilnem odstranjevanju,
– izdelane zloženk za promocijo projekta za gospodinjstva naselja Marjeta na Dravskem polju,
– posnet film o okolju prijaznemu odstranjevanju azbestne kritine,
– izveden pilotni projekt pravilne odstranitve azbesta kritine,
– izvedena predavanja o škodljivosti azbesta,
– izveden popis gospodinjstev, poslovnih objektov, lop in utic, ki še vedno imajo streho iz azbestne kritine.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: http://www.eu-skladi.si in http://www.lastovica.si

 

 

NAZIV OPERACIJE:

Zagotavljanje kakovostnega, varnega in zdravega življenjskega sloga na podeželju

AKRONIM: Varna soseska

PRIJAVITELJ: Občina Starše

PARTNERJI:

– Občina Hoče-Slivnica
– Občina Miklavž na Dravskem polju
– Gradnje Starše d.o.o.
– Društvo upokojencev Starše

OBDOBJE IZVAJANJA: september 2018 – maj 2019

LOKACIJA:

– Občina Starše,
– Občina Miklavž na Dravskem polju
– Občina Hoče-Slivnica

SOFINANCIRANJE:

Načrtovana vrednost operacije: 20.484,16

Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 13.432,24

Delež sofinanciranja stroškov: 80%

OPIS:

Glavni cilji operacije so ohranjanje življenj, preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja in poskrbeti za strokovno pomoč. Z operacijo bomo omogočali izvedbo delavnic predavanja o prvi pomoči ter praktičnega prikaza defibrilatorja, kjer bodo vključeni zaposleni in osnovnošolci OŠ Starše in podružnične OŠ Marjeta, Osnovne šole Dušana Flisa Hoče in Osnovne šole Franca Lešnika-Vuka Slivnica, ženske, upokojenci in prebivalci celotnega območja LAS LASTOVICA (upravičena naselja). Na delavnicah bodo udeleženci pridobili informacije in praktično znanje o tem, kako oskrbovati poškodovanca ali nenadno obolele osebe, ki potrebuje takojšnjo strokovno pomoč ob pravem času. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev bodo deležni usposabljanj, ki bodo nagradili njihovo obstoječe znanje prve pomoči in praktične uporabe defibrilatorja. S tem se bo povečala kakovost in varnost na območju LAS, saj se bodo z operacijo nakupili defibrilatorji, ki predstavljajo varno napravo, ki sama prepozna srčni ritem. Defibrilacija znotraj obdobja 3-5 minut po kolapsu lahko vodi do preživetja v 50-70%. To se lahko doseže z javno dostopnimi AED oz. AED na kraju dogodka. Operacija bo povezovala različne deležnike od prostovoljnih gasilskih društev, društev upokojencev in krajevne in četrtne organizacije, ki delujejo na območju Občine Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

– nakup defibrilatorjev
– izvedba predavanj prve pomoči
– izdelava zloženk

CILJI OPERACIJE:

– Razširiti obstoječo mrežo defibliratorjev
– Izvesti 7 delavnic prve pomoči na območju Las
– Izdelati 9000 zloženk
– Ustvariti eno novo mrežo brezplačnih izvajalcev predavanj prve pomoči v obdobju 7 mesecev
– Povečati usposobljenost prostovoljnih gasilskih društev in civilne zaščite
– Povečati osveščenost učencev osnovnih šol o prvi pomoči
– Povečati osveščenost ranljivih skupin

PRIČAKOVANI REZULTATI:

– Nakup 10 novih defibrilatorjev
– Izdelanih 9000 kosov zloženk z akronimom operacije
– Izvedenih 7 delavnih na temo prve pomoči
– Povečana usposobljenost prostovoljnih gasilcev in civilne zaščite
– Ustvarjena 1 nova mreža izvajalcev brezplačnih predavanj
– Povečana osveščenost osnovnošolskih otrok
– Povečana osveščenost ranljivih skupin

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: http://www.eu-skladi.si 

Več informacij o LAS Lastovica najdete na: http://www.lastovica.si

 

 

http://www.starse.si/attachments/article/2168/Povabilo%20na%20delavnico%2031.%2005.%202019.pdf