ZLATA DRAVA

Sanijela Idoska Obvestila

PRIJAVITELJ:
Občina Starše

PARTNERJI:

 • Občina Starše
 • Turistično društvo Starše
 • Športno društvo Zlatoličje
 • Gradnje Starše d.o.o.

OPIS:
S tem projektom želimo oživeti, ohraniti in prenašati na naslednje rodove to kulturno-zgodovinsko izročilo o izpiranju zlata v Zlatoličju, kar je glavni cilj projekta. Po javno dostopnih podatkih se v reki Dravi nahajajo delci zlata, zato je eden izmed ciljev, ki ga želimo doseči tudi to, da podučimo oziroma seznanimo čim več ljudi o tem kako se zlato izpira. Prizadevali si bomo za prepoznavnost projekta na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Glavni razlog, da smo se odločili za ta projekt je v tem, da se prikaz izpiranja zlata po naših informacijah še ne izvaja nikjer v Sloveniji. Z izpiranjem zlata se je pred drugo svetovno vojno preživljalo več kot 200 izpiralcev. Po nekaterih podatkih so v kraljevini SHS izpiralcem njihovo dejavnost priznali kot obrt, med letoma 1910 in 1940 sta bili področji reke Drave in Mure razdeljeni na posamezne koncesije za raziskave in izkoriščanje zlata. Občina Starše ima zelo bogato zgodovino, mednjo pa zagotovo sodi tudi izpiranje zlata v kraju Zlatoličje, ki je v preteklosti marsikateremu prebivalcu predstavljajo pomemben zaslužek za preživetje. Že samo ime kraja Zlatoličje nam pove, da je bilo tukaj v preteklosti zlatokopstvo izjemno razširjeno, kar potrjuje tudi ustno izročilo o izvoru imena vasi, ki je temeljil na podlagi izpiranja zlata iz reke Drave.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

 • izvedba zgodovinske in terenske raziskave (avtorsko delo)
 • priprava in izvedba 3 različnih delavnic za točno določene ciljne skupine
 • nabava multimedijske opreme – računalnika, projektorja, ozvočenja ( za izvajanje delavnic in za predstavljanje končnega produkta)
 • priprava videoposnetka (2 verziji)
 • fotografiranje
 • nabava opreme za demonstracijo izpiranja (garniture La izpiranje zlata, plošče za izpiranje, posode, sita, lopate, zalivalke….)
 • nabava opreme za demonstratorje- majice, telovniki, predpasniki iz gume in blaga, srajce, hlače, tiskanje, vezenje)
 • ureditev vaškega središča Zlatoličje – klopi in kosi za odpadke
 • oblikovanje in tisk brošure
 • oblikovanje in tisk promocijskega materiala (a4 format, nosilne vrečke, kape s tiskom itd.) uredit več prireditvenega prostora: ureditev ceste od naselja Zlatoličje do reke Drave (grediranje) ter ureditev zelenic (košnja trave)
 • nabava delovnega orodja (škornji, rokavice, lopate, motike, grablje, grebljice, vedro, samokolnica)

CILJI OPERACIJE:

 • izvedba treh delavnic za točno določene ciljne skupine,
 • nakup opreme in delovnega orodja za izpiranje zlata iz reke,
 • nakup multimedijske opreme,
 • predstavitev turističnih storitev v občini,
 • zgodovinska in terenska raziskava izpiranja zlata,
 • ureditev Vaškega središča Zlatoličje,
 • oblikovanje in tisk brošure,
 • oblikovanje in tisk promocijskega materiala,
 • ureditev prireditvenega prostora in območja izvajanja projekta,
 • povečanje povpraševanja pri lokalnih ponudnikih.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • izvedena zgodovinska in terenska raziskava (avtorsko delo)
 • izvedene 3 delavnice za tocno določene ciljne skupine
 • nabavljena multimeclijska oprema
 • pripravljen videoposnetek (2 verziji)
 • fotografije, ki bodo uporabljene za pripravo brošur, promocijskega materiala…
 • oprema za demonstracijo izpiranja (garniture za izpiranje zlata, plošče za izpiranje, posode, sita, lopate, zalivalke….)
 • oprema za demonstratorje
 • urejeno vaško središče Zlatoličje- klopi in koši
 • izdelan promocijski material
 • urejen prireditveni prostor v času izvajanja: urejena cesta od naselja Zlatoličje do reke Drave,
 • nabavljeno delovno orodje,

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm in do spletne strani PRP http://www.program-podezelja.si/

Podatki o financiranju

Načrtovana vrednost operacije: 40.820,15 EUR
Odobrena vrednost sofinanciranja iz sklada: 29.587,14 EUR
Delež sofinanciranja stroškov: 85%: