GRADBENA, OBRTNIŠKA IN DRUGA DELA

Gradbena, obrtniška in druga dela.

1. slika: asfaltiranje pred igriščem v Prepoljah
2. slika: fitnes pod OŠ Starše
3. slika: izvedba talne plošče