GRADBENA, OBRTNIŠKA IN DRUGA DELA

Gradbena, obrtniška in druga dela.

1. slika: izvedba talne plošče
2. slika: fitnes pod OŠ Starše
3. slika: asfaltiranje pred igriščem v Prepoljah